Krzysztof Jurewicz
Follow

Trawestując lewicowe slogany trzeba uważać, bo omyłkowo można skończyć agitując za socjalizmem, jak widać na załączonym obrazku.

Swoją drogą jeśli konserwatywni liberałowie postulują utrzymywanie przez państwo uzbrojonej policji, to czy nie byłoby konsekwentnym postulowanie również finansowania z podatków broni i szkoleń strzeleckich dla obywateli?

capitalism.party/media/O3KQb8d

Sign in to participate in the conversation
capitalism.party

capitalism.party is a paid signup Mastodon instance funded directly by users purchasing accounts for just $5. An inexpensive alternative to free signup platforms, we impose direct economic cost on trolls who want to avoid blocks by creating many accounts. This instance will actively respond to any problematic users.