Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

Zwiększenie limitu opłat za parkowanie samo w sobie stanowi pomysł dobry (napisałem nawet kiedyś poprawkę całkowicie znoszącą to ograniczenie: bitbucket.org/knp-sekcja-prawa ), ale warto przy tej okazji zwrócić uwagę na problem dyskryminacji nielicencjonowanych kierowców. Oni za korzystanie z miejsc parkingowych płacą, a czy taksówkarze płacą za korzystanie z miejsc postojowych? Podobnie z buspasami i finansowaniem z podatków państwowego transportu zbiorowego.