Krzysztof Jurewicz
Follow

Zwiększenie limitu opłat za parkowanie samo w sobie stanowi pomysł dobry (napisałem nawet kiedyś poprawkę całkowicie znoszącą to ograniczenie: bitbucket.org/knp-sekcja-prawa ), ale warto przy tej okazji zwrócić uwagę na problem dyskryminacji nielicencjonowanych kierowców. Oni za korzystanie z miejsc parkingowych płacą, a czy taksówkarze płacą za korzystanie z miejsc postojowych? Podobnie z buspasami i finansowaniem z podatków państwowego transportu zbiorowego.

Sign in to participate in the conversation
capitalism.party

capitalism.party is a paid signup Mastodon instance funded directly by users purchasing accounts for just $5. An inexpensive alternative to free signup platforms, we impose direct economic cost on trolls who want to avoid blocks by creating many accounts. This instance will actively respond to any problematic users.