Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

Wczoraj przyznano tegoroczne nagrody Zajdla. Uhonorowano:

• opowiadanie „Wywiad z Borutą” (Łukasz Orbitowski, Michał Cetnarowski);
• powieść „Czterdzieści i Cztery” (Krzysztof Piskorski).

W obu kategoriach uczestnicy Polconu oddali po blisko 400 ważnych głosów (na opowiadania nieco więcej).

Wszystkie nominowane opowiadania można pobrać za darmo; odnośniki są dostępne na stronie nagrody: zajdel.art.pl .