Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

16 Ⅹ 2008 r. w Teatrze na Woli odbyła się gala z okazji 50-lecia Kabaretu Starszych Panów. W programie przepleciono młodszych artystów z pierwotnymi wykonawcami. Występy tych pierwszych nie były doskonałe, zdarzyło się zapomnieć tekst. Wiesław Michnikowski natomiast wszedł na scenę i wykonał „Wesołe jest życie staruszka” — ponad 48 lat po premierze — z prawdziwą maestrią.

Wielka strata.