Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

„Rzut karny znany jest i stosowany w futbolu od ponad 130 lat. […] Anglicy pomysł wyśmiali, bo przepis zakładał, że sportowiec musi umyślnie popełnić wykroczenie, a według wiktoriańskiej koncepcji sportu było to niezrozumiałe i oznaczałoby, że któryś z graczy nie jest dżentelmenem. […] Poza tym niezbyt dżentelmeńskie wydawało im się uderzenie z 12 yardów na bramkę chronioną tylko przez jednego człowieka.”

pilkanozna.pl/index.php/Wydarz