Krzysztof Jurewicz
Follow

Wg gs.statcounter.com udział Facebooka w ruchu sieciowym generowanym przez sieci społecznościowe spadł w ciągu ostatniego roku o 8% (7 p.p.) na świecie, podczas gdy aż o 20% (16 p.p.) w Polsce. Efekt cenzorskiej polityki portalu?

gs.statcounter.com/social-medi

(Statystyki zapewne nie uwzględniają niektórych portali społecznościowych, ale jednak mogą pokazywać pewien trend).

Sign in to participate in the conversation
capitalism.party

capitalism.party is a paid signup Mastodon instance funded directly by users purchasing accounts for just $5. An inexpensive alternative to free signup platforms, we impose direct economic cost on trolls who want to avoid blocks by creating many accounts. This instance will actively respond to any problematic users.