Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

Wg gs.statcounter.com udział Facebooka w ruchu sieciowym generowanym przez sieci społecznościowe spadł w ciągu ostatniego roku o 8% (7 p.p.) na świecie, podczas gdy aż o 20% (16 p.p.) w Polsce. Efekt cenzorskiej polityki portalu?

gs.statcounter.com/social-medi

(Statystyki zapewne nie uwzględniają niektórych portali społecznościowych, ale jednak mogą pokazywać pewien trend).