Krzysztof Jurewicz
Follow

nie tylko chce nałożyć nowy podatek na benzynę (zamiast zwiększania starych), ale również powołać nową instytucję, Fundusz Dróg Samorządowych, do wydatkowania części tych wpływów. Po co tak komplikować?

Na ironię losu zakrawa fakt, że przez i podróżowanie prywatnym samochodem może bardziej wspierać finansowo rząd niż korzystanie z usług państwowych przewoźników.

Sign in to participate in the conversation
capitalism.party

capitalism.party is a paid signup Mastodon instance funded directly by users purchasing accounts for just $5. An inexpensive alternative to free signup platforms, we impose direct economic cost on trolls who want to avoid blocks by creating many accounts. This instance will actively respond to any problematic users.