Krzysztof Jurewicz
Follow

Przy okazji dzisiejszych głosowań w Sejmie przypominam, że można finansować z opłat za korzystanie z nich zamiast z podatków, pozbywając się przy okazji paradoksu Braessa i odnosząc szereg innych korzyści, o czym pisałem na swoim blogu: jurewicz.org.pl/pl/blog/2016/0

Sign in to participate in the conversation
capitalism.party

capitalism.party is a paid signup Mastodon instance funded directly by users purchasing accounts for just $5. An inexpensive alternative to free signup platforms, we impose direct economic cost on trolls who want to avoid blocks by creating many accounts. This instance will actively respond to any problematic users.