Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

Coca-Cola jakiś czas temu postanowiła najwyraźniej ograniczyć sprzedaż ’a, bo zmniejszyła zawartość cukru (do 2g na 100 ml) i zaczęła dodawać ( K, , DC).

W i Trzech Cytrynach tymczasem wciąż węglowodany (odpowiednio 11,2 i 9,7 g na 100 ml).

@KrzysiekJ
Bez różnicy, lepiej nie tykać. Woda lepsza. Ew. Kawa, herbata ;-)