Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

Dziś na Weekendzie Kapitalizmu przedstawiłem dwie krótkie prezentacje:

• o , czyli czym zastąpić pracę w kryptowalutach, oszczedząjąc energię i tym samym pieniądze;
• o zdecentralizowanych sieciach społecznościowych (wspomniałem oczywiście o Mastodonie).

Wystąpienie można obejrzeć pod adresem youtu.be/YRsSVayRmbs?t=1h19m55 (polecam też inne wystąpienia, m.in. drugie, o ochronie środowiska).