Krzysztof Jurewicz
Follow

Pisarz Jacek Piekara o pozwie, w wyniku którego ma zapłacić blisko pół miliona złotych, dowiedział się od komornika.

Tymczasem już w Ⅰ kwartale 2019 r. ma pojawić się usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Obywatel będzie mógł zdecydować, że korespondencję chce otrzymywać na adres elektroniczny zamiast na fizyczny, pozbywając się fikcji doręczeń (ale też możliwości nieodbierania korespondencji).

gov.pl/cyfryzacja/e-doreczenia

Sign in to participate in the conversation
capitalism.party

capitalism.party is a paid signup Mastodon instance funded directly by users purchasing accounts for just $5. An inexpensive alternative to free signup platforms, we impose direct economic cost on trolls who want to avoid blocks by creating many accounts. This instance will actively respond to any problematic users.