Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

Pisarz Jacek Piekara o pozwie, w wyniku którego ma zapłacić blisko pół miliona złotych, dowiedział się od komornika.

Tymczasem już w Ⅰ kwartale 2019 r. ma pojawić się usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Obywatel będzie mógł zdecydować, że korespondencję chce otrzymywać na adres elektroniczny zamiast na fizyczny, pozbywając się fikcji doręczeń (ale też możliwości nieodbierania korespondencji).

gov.pl/cyfryzacja/e-doreczenia