Krzysztof Jurewicz
Follow

Instytut Misesa zamieścił mój artykuł o paradoksie Braessa i opłatach za korzystanie z dróg. Opłaty pozwalają nie tylko na pozbycie się paradoksu, ale również niosą ze sobą szereg innych korzyści.

mises.pl/blog/2017/07/19/jurew

Sign in to participate in the conversation
capitalism.party

capitalism.party is a paid signup Mastodon instance funded directly by users purchasing accounts for just $5. An inexpensive alternative to free signup platforms, we impose direct economic cost on trolls who want to avoid blocks by creating many accounts. This instance will actively respond to any problematic users.