Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

Rządowa strona ebok.canard.gitd.gov.pl wyłudza hasła (nazywane „kodami PIN”) do certyfikatów kwalifikowanych użytkowników, prosząc o ich wpisanie w formularzu HTML, który po kliknięciu „Potwierdź” zostaje wysłany do serwera. To mniej więcej tak, jakby odbiorca elistu podpisanego przez PGP żądał podania passphrase („hafry”?) do klucza PGP.

Nie wspominam o częstym grzechu stron rządowych, czyli wspierania tylko określonych przeglądarek działających na systemie operacyjnym Microsoft Windows. Do tego witryna zachęca do instalowania nieaktualnych wersyj Firefoksa:

„Uprzejmie informujemy, iż do odwołania nie będą dostępne usługi eBOK CANARD wykorzystujące certyfikat kwalifikowany w przeglądarce Mozilla Firefox od wersji 52.0.
Polecane wersje Mozilla Firefox 51.0.1 oraz Mozilla Firefox ESR 45.7, […]”.