Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

W 3. numerze magazynu „Biały Kruk” ukaże się moje opowiadanie pt. „Polityk doskonały”. Tymczasem zachęcam do lektury wcześniejszych numerów, dostępnych na stronie magazyn.bialykruk.org .