Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

Komisja Ligi w uzasadnieniu odebrania trzech punktów Górnikowi Zabrze powołuje się na… komentarze wypisywane przez kiboli Górnika na Facebooku.

img.ekstraklasa.org/files/81-1