Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

Wczoraj ukazał się trzeci numer magazynu „Biały Kruk”, a w nim moje opowiadanie pt. „Polityk doskonały”. Zachęcam do lektury.

magazyn.bialykruk.org/