Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ

Z okazji przypominam swój upubliczniony rok temu artykuł pt. „Ordynacja spełniła swoją rolę”, napisany do… „Gazety Wyborczej” (nieopublikowany) i zawierający propozycję zmian ustrojowych:

jurewicz.org.pl/pl/blog/2017/0

@KrzysiekJ tego głosowania portfelem to niebyłbym taki pewny, bo w praktyce i tak się robią 2 duże firmy, z których wybierasz mniejsze zło.
Natomiast zgadzam się, że próg wyborczy możnaby spróbowac usunąć, może nie naspamią 100 różnych partii.

@wolf480pl Przy głosowaniu portfelem obywatel ma wybór, czy chce dany pomysł finansować, czy też nie. Przy głosowaniu demokratycznym, gdy decyzja na poziomie państwa już zostanie podjęta, takiego wyboru nie ma.

@KrzysiekJ dopóki finansowanie danego pomysłu nie zostaje powiązane z zakupem jakiegoś produktu (lub usługi) niedostępnego w inny sposób.

Na przykład, wyobraźmy sobie sytuację, w której obywatel, w swoim miejscu zamieszkania, ma do wyboru dwóch dostawców internetu, z których jeden wstrzykuje reklamy do wszystkich wyświetlanych stron za pomocą ataku MITM, a drugi spowalnia cały ruch do YouTube klientom, którzy nie zapłacili dodatkowej opłaty za możliwość szybkiego korzystania z YouTube.

(O ile trudno wyobrazić sobie taką sytuację w Polsce, to w USA podobno jest dość powszechna.)

Obywatelowi żaden z tych pomysłów się nie podoba, ale ma do wyboru tylko następujące opcje:
- finansować pomysł 1
- finansować pomysł 2
- nie mieć dostępu do internetu
Jak wiemy, w dzisiejszych czasach bez dostępu do internetu trudno się obyć, mozemy więc założyć że opcja "nie mieć dostępu do internetu" nie jest dla obywatela realną opcją.
W takiej sytuacji, obywatel jest zmuszony finansować pomysł, który mu się nie podoba.

@wolf480pl Obywatel wybierałby tę z trzech opcyj, którą postrzega jako najlepszą. Gdyby pojawiła się konkurencyjna firma oferująca neutralny Internet pozbawiony reklam, to obywatel mógłby z niej skorzystać. W demokracji tymczasem mogłoby się okazać, że w drodze głosowania wybierana jest jedna opcja dla wszystkich i tym samym część obywateli nie może skorzystać z najlepszego dla nich rozwiązania.

@KrzysiekJ Innymi słowy, głosowanie portfelem, mimo swoich wad, jest nie gorsze niż głosowanie nad ustawą, a w pewnych sytuacjach jest lepsze? Brzmi sensownie.