Z okazji przypominam swój upubliczniony rok temu artykuł pt. „Ordynacja spełniła swoją rolę”, napisany do… „Gazety Wyborczej” (nieopublikowany) i zawierający propozycję zmian ustrojowych:

jurewicz.org.pl/pl/blog/2017/0

@KrzysiekJ tego głosowania portfelem to niebyłbym taki pewny, bo w praktyce i tak się robią 2 duże firmy, z których wybierasz mniejsze zło.
Natomiast zgadzam się, że próg wyborczy możnaby spróbowac usunąć, może nie naspamią 100 różnych partii.
Krzysztof Jurewicz
Follow

@wolf480pl Przy głosowaniu portfelem obywatel ma wybór, czy chce dany pomysł finansować, czy też nie. Przy głosowaniu demokratycznym, gdy decyzja na poziomie państwa już zostanie podjęta, takiego wyboru nie ma.

@KrzysiekJ dopóki finansowanie danego pomysłu nie zostaje powiązane z zakupem jakiegoś produktu (lub usługi) niedostępnego w inny sposób.

Na przykład, wyobraźmy sobie sytuację, w której obywatel, w swoim miejscu zamieszkania, ma do wyboru dwóch dostawców internetu, z których jeden wstrzykuje reklamy do wszystkich wyświetlanych stron za pomocą ataku MITM, a drugi spowalnia cały ruch do YouTube klientom, którzy nie zapłacili dodatkowej opłaty za możliwość szybkiego korzystania z YouTube.

(O ile trudno wyobrazić sobie taką sytuację w Polsce, to w USA podobno jest dość powszechna.)

Obywatelowi żaden z tych pomysłów się nie podoba, ale ma do wyboru tylko następujące opcje:
- finansować pomysł 1
- finansować pomysł 2
- nie mieć dostępu do internetu
Jak wiemy, w dzisiejszych czasach bez dostępu do internetu trudno się obyć, mozemy więc założyć że opcja "nie mieć dostępu do internetu" nie jest dla obywatela realną opcją.
W takiej sytuacji, obywatel jest zmuszony finansować pomysł, który mu się nie podoba.

@wolf480pl Obywatel wybierałby tę z trzech opcyj, którą postrzega jako najlepszą. Gdyby pojawiła się konkurencyjna firma oferująca neutralny Internet pozbawiony reklam, to obywatel mógłby z niej skorzystać. W demokracji tymczasem mogłoby się okazać, że w drodze głosowania wybierana jest jedna opcja dla wszystkich i tym samym część obywateli nie może skorzystać z najlepszego dla nich rozwiązania.

@KrzysiekJ Innymi słowy, głosowanie portfelem, mimo swoich wad, jest nie gorsze niż głosowanie nad ustawą, a w pewnych sytuacjach jest lepsze? Brzmi sensownie.
Sign in to participate in the conversation
capitalism.party

capitalism.party is a paid signup Mastodon instance funded directly by users purchasing accounts for just $5. An inexpensive alternative to free signup platforms, we impose direct economic cost on trolls who want to avoid blocks by creating many accounts. This instance will actively respond to any problematic users.