Krzysztof Jurewicz is a user on capitalism.party. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Krzysztof Jurewicz @KrzysiekJ@capitalism.party

Issue 17 of the “Inspire” magazine puts train derailment instructions inside a section labeled… „Open source ”. In usual circumstances, publishing attack methods would allow fixing holes. Why is it not a problem for terrorists? This is explained on the attached “advertisement”.

capitalism.party/media/orsAHGZ

Trawestując lewicowe slogany trzeba uważać, bo omyłkowo można skończyć agitując za socjalizmem, jak widać na załączonym obrazku.

Swoją drogą jeśli konserwatywni liberałowie postulują utrzymywanie przez państwo uzbrojonej policji, to czy nie byłoby konsekwentnym postulowanie również finansowania z podatków broni i szkoleń strzeleckich dla obywateli?

capitalism.party/media/O3KQb8d