Cracking of exhibited two flaws of popular social networks:

⒈ Centralization.
⒉ Lack of cryptographical signatures for published posts.

addresses the former, but not the latter. With the rise of algorithms, using digital signatures to ensure authenticity of social media and other broadcast may become more vital… unless it is ousted by centralization.

@kmic Wiadomo, że było to czasowe, tym niemniej sądząc po doniesieniach medialnych los takiej pielęgniarki wyciągniętej pod przymusem z domu nie różnił się wiele od losu niewolnika. Być może „praca niewolnicza” byłaby bardziej precyzyjnym określeniem.

Rząd nie wprowadził stanu wyjątkowego. Nawet gdyby go wprowadził i gdyby przyjąć, że cele w tym wypadku uświęcają środki, to nie powinno to wpływać na to, jak te środki nazywamy.

@kmic Niewolnik też otrzymywał wynagrodzenie w postaci wiktu i opierunku; nie wynagrodzenie jest kluczowe do rozstrzygnięcia o niewolnictwie, a dobrowolność.

OZZL raczej ograniczyło się do suchych informacyj prawnych, więc nie sądzę, żeby coś tu było mocno podkolorowane; w razie czego można zweryfikować u źródła (w ustawie).

Patrząc na program wyborczy, można się zastanawiać, czy Rafałowi Trzaskowskiemu i PO zależało na wygraniu trzeciej tury (lub drugiej, zależnie jak liczyć). Wiadomo było, że osierocony jest m.in. elektorat liberalnego centrum, tymczasem kandydat nie próbował nawet na poważnie udawać, że interesują go te głosy; zamiast tego licytował się z towarzyszem Dudą na rozdawnictwo. Nie zaproponowano nawet likwidacji/prywatyzacji/ograniczenia budżetu TVP.

Część liberałów została wczoraj w domu.

@kmic Chodzi o nakazy wydawane przez wojewodę kierujące do nowej pracy pod przymusem; dotyczy to nie tylko pielęgniarek zatrudnionych na państwowym. Od strony prawnej jest to bardziej szczegółowo opisane na stronie OZZL: ozzl.org.pl/aktualnosci/13970-

Oczywiście perspektywa bycia powołanym do pracy niewolniczej nie zachęca do do przyuczania się do zawodu…

Swego czasu towarzysze z PiS w związku z koronawirusem wprowadzili niewolnictwo pielęgniarek; ich mężowie apelowali do opinii opublicznej o nagłośnienie sprawy. Czy pamiętacie Państwo partie polityczne, które zainteresowały się tematem i wyraziły swój sprzeciw? Nie? No właśnie.

O wyniku trzeciej tury mają rzekomo zadecydować w dużej mierze głosy liberałów, a tymczasem żaden z kandydatów nawet nie próbował na poważnie udawać, że interesuje go poparcie tego elektoratu. Wymowne.

@kmic Zdaje się, że w Kościele Emacs korzystanie z vi jest już od dawna dozwolone przez samego świętego IGNUcego, jako pokuta.

Today I remapped one of my keys to a Hyper key (known from the space-kadet used on Lisp machines, not physically present on modern ). What surprised me is that systems typically associate it with the Mod4 modifier, the same that is already associated with the Super (Windows) key, making the two keys more or less undistinguishable for . This can be reconfigured, but still… what is the benefit of such configuration in the first place?

In the era of informational flood, how do we choose which unsolicited messages are worth our attention? One method is to delegate this duty to corporations and their AI algorithms. Is there another way? Yes, there is. I’ve written a blog post named “How to let senders prioritize your inbox and be happy with that” and a program, Mail Flagger, that facilitates that. Cross-platform, with optional GUI, extensible (via ZeroMQ and via plugins).

jurewicz.org.pl/en/blog/2020/0

Version 75 of removed an option to turn off a buggy behaviour of URL address bar which selected whole text after just one click, but without putting it into clipboard (contrary to expectations of users of -like systems). Now it’s possible to:

⒈ Click one time, selecting whole text (not copied).
⒉ Click two times fast, selecting single word (copied).
⒊ Click two times slowly, putting cursor at point.
⒋ Click three times, selecting whole text (copied).

bugzilla.mozilla.org/show_bug.

@ppk @peter A quote from the linked interview: “We can’t realistically pass these tests 100% as they test such a huge set of APIs - it would take us years to catch up with other browsers so we can only focus on what is used by priority websites.”

Provocative post, worth a read...

"The total word count of the W3C spec catalogue is 114 million words... It is impossible to build a new web browser... It would be comparable in effort to the Apollo program or the Manhattan project."

drewdevault.com/2020/03/18/Rec

The chart operates on absolute numbers and starts from a 100th case, which for smaller countries means a higher percentage of population already infected.

Sources:

ft.com/content/a26fbf7e-48f8-1
heritage.org/index/ranking
en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kon
en.wikipedia.org/wiki/Singapor

In the Index of Economic Freedom created by Heritage Foundation, Hong Kong is ranked 1st and is ranked 2nd in the world. Population density in Hong Kong is 6,777/km², but “the residential average population density calculates closer to a highly cramped 100,000/km².” Population density in Singapore is 7,804/km². And here is a chart which illustrates how these two countries cope with the , in comparison to other countries.

Sytuacja z koronawirusem pokazuje, w jakim kierunku mogłaby zmierzać organizacja pracy i innych aktywności po urynkowieniu transportu w miastach. Ale zamiast urynkowienia na co dzień mamy celowo indukowane korki, spaliny, większą emisję CO₂ i ideologiczne dzielenie uczestników transportu na lepszych i gorszych.

Show more
capitalism.party

!! CURRENTLY DEFUNCT, ONLY AVAILABLE AS AN ARCHIVE !! capitalism.party is a paid signup Mastodon instance funded directly by users purchasing accounts for just $5. An inexpensive alternative to free signup platforms, we impose direct economic cost on trolls who want to avoid blocks by creating many accounts. This instance will actively respond to any problematic users.